Quản lý tài chính

Tổng khách hàng 0
Lưu trữ data
Data VOD
Data Live (HLS)
Băng thông thường
Băng thông P2P